Düzəliş

Vergi uçotu üzrə düzəliş

Kadr uçotu üzrə düzəliş  

Gömrük əməliyyatları üzrə düzəliş   

Bank əməliyyatları üzrə düzəliş         

Anbar uçotu üzrə düzəliş