İnsan Resurlarının İdarə Edilməsi və Kadr Uçotu Xidmətləri

İnsan resurslarının idarə edilməsi öz aktuallığını hər zaman qorumaqdadır. Belə ki, istər cari istərsə də strateji planların həyata keçirilməsində bu növ resursların düzgün idarə edilməsi çox vacibdir.

BERC Group Şirkəti insan resursları departamenti olmayan və ya sistemin mövcud qanunvericilik tələbi ilə işləyişini yoxlamaq istəyən və ya işçi artımı üçün müvafiq plana malik olmayan kiçik və orta sahibkarlar üçün aşağıdakı HR xidmətlərini uyğun şərtlərlə təklif edir:

  1. İşə Qəbul 

      2.  Kadr Uçotunun Qurulması və Aparılması

      3. Kadr sənədləşmələrinin təhlili

      4. Qeydiyyat və Ləğvetmə