SEO Optimizasiyası SEO Mühəndisliyi

SEO necə işləyir?

Axtarış sistemlərinin alqoritmləri saytları ortalama 200 fərqli kriteriyaya görə dəyərləndirir və sıralamalar buna görə təyin olunur. Bu faktorların bəziləri sayt daxili, bəziləri isə sayt xarici faktorlardır. SEO mütəxəssisləri detallı audit etdikdən sonra saytınızın bu kriteriyalara nə qədər cavab verdiyini müəyyənləşdirir və bundan sonra optimizasiya prosesinə başlanılır. SEO optimiziya zamanı fərqli üsullar və texnikalardan istifadə oluna bilər, lakin bu zaman çalışmaq lazımdır ki, axtarış sistemlərinin təlimatlarından kənara çıxılmasın.

  On-page və off-page seo nədir?

 

White-Hat və Black-Hat SEO nədir?

Axtarış sistemlərindən gələn trafiki artırmaq və ilk sıralarda çıxmaq üçün müxtəlif texnikalar və üsullar mövcuddur. Bu üsulların axtarış sistemlərinin tələblərinə nə qədər uyğun olub olmamasına görə SEO “white-hat” və “black-hat” olaraq bölünür. White SEO axtarış sistemləri tərəfindən qəbul olunmuş qaydalara uyğun olaraq aparılan optimizasiya işlərinə verilən addır, həmçinin bizim də tətbiq etdiyimiz və tövsiyə etdiyimizdir. Black SEO isə adından da anlaşıldığı kimi qaydalara zidd üsullarla daha yüksək sıralamalar və trafik əldə etmək üsuludur.