Yüklərin daşınması

Yükləri izləmək və yerləşdiyi yer barədə müştəriləri məlumatlandırmaq

İdxal və ixrac olunan mallar, habelə üçüncü tərəf loqistika əməliyyatları üçün nəqliyyatın təşkili