Hər hansı bir iş tərəfinin təmsilçiliyi

Sövdələşmə və iş tənzimləmələri müddətində alıcılar və satıcılar üçün təmsilçilik xidmətləri göstərilməsi