Konsultasiya və Müqavilə 

Ölkədaxili (alqı-satqı, icarə, sub-icarə, beh, borc, dəyişdirmə, xidmət) müqavilələrinin yazılması və ya hazır müqavilələrin ekspertiza olunması və hüquqi rəyin verilməsi