Gömrük Sənədləşməsi

Səmərəli şəkildə mallarınızın sənədləşməsini istəyirsinizsə bizə müraciət edin. Sahə üzrə professional kadr heyətimizlə sizin malların xüsusiyyətlərinə uyğun sənədləşmə işlərinin aparılmasını təşkil etməklə sizə yaxından köməklik edəbilərik. Bu halda, mallarınızın gecikmədən vaxtında qapınıza çatdırılmasını təmin edə, əlavə xərclərdən və vaxt itkisindən sığortalanmış olarsınız.

Bundan əlavə şirkətimiz tərəfindən sizi gömrük orqanlarında təmsil etmək, malların gömrük rüsumlarının hesablanmasını və ödənilməsini təşkil etmək, habelə, proseslərin qüsursuz həyata keçirilməsində lazım olan konsultasiyanı vermək bizim xidmətlərə daxildir.

İdxal-ixrac zamanı icazəsi tələb olunan malların müvafiq dövlət orqanlarından icazə sənədləri

İxrac zamanı lazım olan sənədlər