Vergi təlimləri

NƏZƏRİ-PRAKTİKİ TƏLİM ÜZRƏ PROQRAM

Praktik təcrübə üzrə proqram 

Vergi Uçotu Üzrə

DGK Üzrə Əməliyyatlar - 1 dərs

Kadr Uçotu Üzrə - 8 dərs

Bank Köçürmələri Üzrə Əməliyyatlar - 1 dərs

Xarici köçürmələr

Daxili köçürmələr  

Məşğulluq orqanına təqdim olunacaq hesabatlar üzrə əməliyyatlar - 1 dərs

Statistika orqanına təqdim olunacaq hesabatlar üzrə əməliyyatlar  - 1 dərs