Hüquq təlimləri

Təlimçilərimiz ölkəmizdə və hüquq elmində tanınmış, bu sahədə təlim-tədris təcrübəsinə malik, qabaqcıl ali tədris müəssələrimizin hüquq kafedralarında dərs deyən müəllim kollektivindən ibarət