Təlim və Tədris xidmətləri


“MÜHASİBAT UÇOTU” seriyasından Vergi və Kadr Uçotunun aparılması və digər rəsmi hesabatların hazırlanması üzrə nəzəri praktik təlim


Təlimçilər haqqında məlumat


Təlimçi: Məhəmməd Balakişiyev

  • Məhəmməd Balakişiyev “Menecment”, “Biznesin Təşkili və İdarə Edilməsi” ixtisasları üzrə bakalavr və magistr dərəcəsinə sahibdir.

  İş təcrübəsi:

  • Bizneslərin analizi və rentabelliliyinin qiymətləndirilməsi üzrə 5 illik iş təcrübəsi (2012 – 2017)
  • Vergi və Maliyyə xidmətləri şöbəsinin rəhbəri vəzifəsində 2 illik iş təcrübəsi (hal-hazırda)
  • BERC CONSULTİNG MMC – də direktor (hal-hazırda)
  • Vergilərin optimallaşdırılması, Optimal vergi rejimlərinin müəyyənləşdirilməsi üzrə mütəxəssis

Təlimçi: Ruslan Məmmədov

  • Ruslan Məmmədov “Maliyyə və Kredit” ixtisası üzrə bakalavr və magistr dərəcəsinə sahibdir. 

  İş təcrübəsi:

  • 2010 – 2017 – ci illərdə Bank sektorunda bizneslərin təhlil edilməsi və onların maliyyələşdirilməsi üzrə 7 illik iş təcrübəsi
  • Vergi və Maliyyə xidmətləri şöbəsində baş mütəxəsis vəzifəsində 2 illik iş təcrübəsi (hal-hazıradək)
  • Müəssisələrin rəsmi mühasibatlılığının təhlili edilməsi və çatışmazlılıqların aradan qaldırılması üzrə mütəxəssis