content.Customs and Logistics Services

  • Ölkəyə gətirilən mallar üzrə (idxal) gömrük əməliyyatları
  • Ölkədən xaricə satılan mallar üzrə (ixrac) gömrük əməliyyatları
  • Gömrük bəyannamələrin doldurulması
  • İdxal və ixrac üzrə sənədləşmə
  • İdxal və ixrac üzrə gömrük rəsmiləşdirilməsi
  • Malların gömrükdən təhvil alınması və müştərinin ünvanına çatdırılması
Customs and logistics services