content.Business and IT Solutions

  • İT təminatın qiymətləndirilməsi üçün biznes proseslərin diaqnostikası
  • Optimal biznes sisteminin yaradılması (Mühasibat, Maliyyə, Vergi , Satış, CRM, HR və digərləri)
  • Optimallaşdırılmış biznes sistemin Proqram təminatı (ERP, HR, CRM, Satış, BI və digər İT həllər)