content.Business Administration

  • Biznes layihələrin maliyyələşdirilməsinin təşkili
  • Biznes layihələrin idarə olunması
  • Biznesin idarə olunması səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi və davamlı mənfəətliliyin təmini sisteminin işlənməsi üzrə konsaltinq
  • Biznes fəaliyyətinin və ya onun müxtəlif bölmələrinin “Virtual İdarəetmə” xidməti
  • Biznes fəaliyyətinin müxtəlif bölmələri üçün kadrların hazırlanması (idarəetmə, informasiya texnologiyası, hüquq, satış və marketinq, maliyyə və vergi)