NƏZƏRİ - PRAKTİK TƏLİM ÜZRƏ PROQRAMPRAKTİK TƏLİM ÜZRƏ PROQRAM

Vergi Uçotu Üzrə

Kadr Uçotu Üzrə ------------------------------------ 2 dərs

DGK və Bank əməliyyatları -------------------------------------- 2 dərs

DGK Üzrə Əməliyyatlar 

Bank Köçürmələri Üzrə Əməliyyatlar

Xarici köçürmələr 

        Daxili köçürmələr  

Məşğulluq orqanına təqdim olunacaq hesabatlar üzrə əməliyyatlar --- 1 dərs

 Statistika orqanına təqdim olunacaq hesabatlar üzrə əməliyyatlar ----- 1 dərs