Müxtəliflik və İnklüzivlik

Qloballaşma getdikcə müxtəlifləşən iş gücündən bir çox məlumat gətirir. Bu cür sürətlə dəyişən mühitdə hər hadisə və mühit öz çətinliklərini yaradır.

BERC GROUP olaraq inanırıq ki, fərqli fikirlər, perspektivlər və mədəni referansların gücünü maksimum dərəcədə artıran ən yüksək performans göstərən komandalar dünya bazarında uğur qazanacaqlar. Müxtəliflik və inklüzivliyə olan diqqət bizim öz müştərilərimizə necə xidmət göstərməyimizin, xalqımızın inkişafı və cəmiyyətdə liderliyimizin zəruri tərkib hissəsidir.

Təcrübə göstərir ki, müxtəlif işçi heyəti olan inklüziv şirkətlər daha homogen komandası olanlardan daha yaxşı göstəricilər əldə edirlər. Müxtəlifliyi olan komandalar özlərinin bazarda olan paylarını daha tez artıra və uğur qazana bilir, daha güclü əməkdaşlıq edir və əldə etdikləri nailiyyətləri qoruyub saxlaya bilir.

Bütün insanların fikirlərinin eşidilməsi və qiymətləndirilməsi yalnız ən yaxşı adamların cəlb edilməsi və qorunmasına kömək edir, həm də bizim müştərillərimiz və təşkilatımız üçün daha yaxşı yanaşmanı təmin edir. Bunun səbəbi, hər şeyin fərqli olduğu bir əhatəli işçi qüvvəsi yaratmaq, başqa cür görmədiyimiz riskləri və imkanları müəyyən etməyə imkan verir.